Disclaimer

Femmefrenkie.com is een website van FEMME + FRENKIE. We stellen deze website met veel zorg samen. Niettemin geeft FEMME + FRENKIE geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van femmefrenkie.com. Beweringen en meningen, geuit in reacties onder de artikelen op FEMME + FRENKIE zijn die van de gebruiker(s) en niet die van FEMME + FRENKIE.

 

FEMME + FRENKIE is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) uitgaven van derden waarnaar, bijvoorbeeld via een link / embed / screenshot, op FEMME + FRENKIE wordt verwezen.

 

FEMME + FRENKIE behoudt zich het recht voor de inhoud van de Algemene Voorwaarden en het Privacy- en cookiebeleid op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het moment van publicatie.

 

Alle (intellectuele) eigendomsrechten ten aanzien van femmefrenkie.com, waaronder auteurs-, merk-, databank- en handelsnaamrechten, berusten bij FEMME + FRENKIE. Het bezoek en/of gebruik van femmefrenkie.com impliceert geen overdracht, licentie of ander (gebruiks-)recht met betrekking tot deze rechten, tenzij in deze gebruiksvoorwaarden anders is bepaald.

 

FEMME + FRENKIE behoudt zich de auteursrechten ten aanzien van (de inhoud en vormgeving van) femmefrenkie.com. Het is, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van FEMME + FRENKIE, dan ook niet toegestaan (delen van) femmefrenkie.com te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. FEMME + FRENKIE bepaalt van geval tot geval of deze toestemming wordt verleend en zo ja, onder welke voorwaarden.

 

Wij claimen niet het bezit te hebben van berichten en/of teksten die wij doorplaatsen of embedden. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van FEMME + FRENKIE naar femmefrenkie.com te linken en/of content te embedden.